Startsida

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och var som helst. Varje år drabbas 250-300 personer av hjärtstopp bara i Göteborg. Hjärtstopp drabbar ofta till synes friska personer utan symptom.I Sverige dör varje år 15.000 personer av hjärtstopp. Detta innebär att varje kvart drabbas någon och varje timma dör någon i Sverige av hjärtstopp. Av de som drabbas dör 10 000 personer innan de kommer fram till sjukhus. Av dem överlever endast 500 utanför sjukhus.

HLR Hjärt-Lungräddning - Nu kan alla rädda liv!

Avgörande för överlevnad är tiden från hjärtstoppet till start av hjärt-lungräddning (HLR) och tiden till första elektriska chock på hjärtat (defibrillering) Med hjälp av snabb start av hjärt-lungräddning (HLR) blir chansen att överleva tre gånger så stor jämfört med om ingenting görs, HLR innebär att snabbt avgöra om en livlös person har andningsstopp och hjärtstopp, ringa 112 efter ambulans och utföra bröstkompressioner och mun till mun andning i väntan på ambulans.

Läs mer

D-HLR med Halvautomatisk defibrillering-Defibrillatorn (AED- Hjärtstartare) talar om för dig vad du ska göra - Fler Hjärtstartare ger ett Hjärtsäkrare samhälle.

För att kunna rädda fler liv måste alltså tiden mellan hjärtstopp och behandling förkortas betydligt. Vid hjärtstopp minskar möjligheten att överleva med 10 procent för varje minut som går utan behandling. Ambulanserna kan inte köra snabbare än vad de gör idag. Den största möjligheten till överlevnad är HLR kombinerat med behandling med en AED-hjärtstartare som är en apparat som kan återställa hjärtats rytm vid hjärtstopp. Fler människor förutom ambulanspersonal, borde kunna vara med och försöka rädda personer som drabbats av hjärtstopp. Därför är lösningen att ha en AED-hjärtstartare på nära håll. I stort sett vem som helst kan sätta igång livräddande behandling med en  AED-hjärtstartare och man kan aldrig skada någon genom att använda denna.

S-HLR för sjukvårdspersonal - HLR-rådets riktlinjer för HLR inom sjukvården.

All sjukvårdspersonal med patientkontakt på sjukhus och inom primärvården, på sjukhem och privata mottagningar skall kunna behandla en patient med hjärtstopp med HLR, syretillförsel och defibrillering.

Vi erbjuder grund- och instruktörs utbildningar i Hjärt-Lungräddning första hjälpen enligt de nya riktlinjerna!

Vi erbjuder utbildningar till såväl företag som enskilda. Du kan välja mellan olika utbildningar som passar dig eller dina medarbetare. Alternativen är grundutbildning till företag och enskilda eller instruktörsutbildning till de företag, institutioner, offentlig verksamhet etc som vill ha egen.

Läs mer

Defibrillator/Hjärtstartare

Vi är återförsäljare för Laerdal Medical när det gäller defibrillatorer/hjärtstartare i Västra Sverige.   instruktör som utbildar sina medarbetare.

Se vårt utbud under rubriken UTBILDNINGAR.

Vi kan komma till er eller så kommer ni till oss.
Vårt utbildningsprogram följer Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Lagar och föreskrifter enligt ”Arbetsmiljöverket”

Enligt Arbetsmiljöverkets ”föreskrifter om första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7) ”krävs att en arbetsplats har en beredskap Första hjälpen och krisstöd för att klara de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadas eller blir akut sjuk.”

I Arbetsmiljöverkets föreskrift "systematiskt arbetsmiljöarbete" (AFS 2001:1) betonas också vikten av att "analysera risker och vidta förebyggande åtgärder genom att utse, utbilda och utrusta de arbetstagare som behövs för att genomföra första hjälpen..."

Med första hälpen avses HLR samt Första hjälpen L-abc.