Vad gör du om ett barn i din närhet plötsligt sätter i halsen eller faller ner från ett träd?

Målsättning:

Att kunna medvetandekontroll

Andningskontroll

Tecken på cirkulation

Stabilt sidoläge

HLR på barn

Ringa 112

Hantera ett barn med luftvägsstopp

Målgrupp: Alla som vill lära sig

Kursbeskrivning

Undersökning av livlöst barn

Handgrepp vid luftvägsstopp

Hjärt- Lungräddning (HLR) barn

Första Hjälpen / L-abc

Larmrutiner

Allvarliga sjukdomar och olycksfall hos barn:

Inre och yttre skador Förgiftningar,

Feberkramper, allvarlig allergi, falsk krupp, brännskador, blödningar, skallskador, nack- och ryggskador, drunkning

Teknik och träning
Utbildningen omfattar tecken på och åtgärder vid allvarliga och livshotande tillstånd hos barn. Då barn i olika åldrar skiljer sig vad gäller andning och cirkulation samt vikt är också åtgärderna olika. Barn under 1 år och barn från 1 år till puberteten, beskrivs och övas var för sig.

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir certifierad  med kompetenskort efter genomförd utbildning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd  3 timmar

Antal deltagare   max 12

Plats:  Hos er.