Målsättning:
Att kunna utföra medvetandekontroll, andningskontroll utföra effektiv HLR med tvålivräddarteknik med andningsmask och använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt enligt gällande Svenska riktlinjer 2015. Att förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.

Målgrupp:
Samtliga anställda på en arbetsplats som har tillgång till hjärtstartaren

Kursbeskrivning

Film

Fysiologi vid hjärtsjukdom

Information kring hjärtstartaren i vårt samhälle.

Larmrutiner

Praktisk genomgång av hjärstartartaren

Verklighetsanpassad Scenarieträning med hjärtstartaren (DHLR)

Etik och reaktioner vid ett hjärtstopp på arbetsplatsen

Genomgång av vikten av apparatkontroll och regelbunden träning.

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir certifierad med kompetenskort efter genomförd utbildning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd: 3 timmar

Antal deltagare: Max 10 st

Plats: Hos kund