Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverketsförfattningssamling – AFS 1999:7.

Utbildningen kan kompletteras med olika inriktningar och innehållet anpassas efter önskemål.

Målgrupp: Alla som vill lära sig.

Målsättning:

Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp.

 

Kursbeskrivning

Hjärt- lungräddning

Film

Fysiologi vid hjärtsjukdomar

Varför hjärt- lungräddning

De första kritiska minuterna

Kedjan som räddar liv

Kontrollera livstecken

Skapa öppen luftväg

Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

Larma på rätt sätt

Hjärt- lungräddning vid hjärtstopp

Information om hjärtstartare

 

Första Hjälpen

Kunskap om arbetsplatsens olycksfallsrisker

L – Livsfarligt läge(Bedöma och ev. flytta person från livsfarligt läge)

A – Andning(Skapa öppen luftväg och åtgärda luftvägsstopp)

B – Blödning (Stoppa blödningar)

C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

Hur förbandsutrustningen fungerar.

 

Akuta sjukdomar

Kännetecken och omhändertagande vid:

Astma, allergiska reaktioner

Diabetes

Epilepsi

Hjärt- och kärlsjukdomar

Stroke

Kläm- och krosskador

Fallskador samt nack- och ryggskador

Kem- och frätskador

Brännskador

 

Första Hjälpen vid Elskador
– Livsfarligt läge (Bedöma och ev. flytta person från livsfarligtläge)

Brännskador (Omhändertagande av brännskador orsakade av el)

Elskador (Skador orsakade av ström genom kroppen)

Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

Ögonskador

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad instruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir certifierad  med kompetenskort efter genomförd utbildning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd: 4 timmar

Antal deltagare: Max 12 st

Plats: Hos kund