Målgrupp:
All vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar

Förkunskaper:

Aktuella kunskaper i HLR

Inläst kursbok i S-HLR

Godkänd webbutbildning för S-HLR

Mål för undervisningen i S-HLR.

Att förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.

Att kunna utföra medvetandekontroll, andningskontroll utföra effektiv HLR med tvålivräddarteknik med andningsmask och använda en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt enligt gällande Svenska riktlinjer för S-HLR.

Larma och veta hur larmorganisationen fungerar

Använda syrgas och sugutrustning

Använda handlingsplanen för S-HLR

Kontrollera akututrustningen

Praktisk genomgång av hjärstartartaren

Verklighetsanpassad Scenarieträning med hjärtstartaren (S-HLR)

Etik och reaktioner vid ett hjärtstopp på arbetsplatsen

Genomgång av vikten av apparatkontroll och regelbunden träning.

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir certifierad  med ett kompetenskort efter genomförd utbildning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd: 3 timmar

Antal deltagare: Max 6st

Plats: Hos kund