Målsättning: Att kunna rädda liv genom ny kunskap om hjärt-lungräddning,

Att kunna tekniken för HLR och att vara motiverad att starta HLR. Att kunna tekniken för att åtgärda luftvägsstopp till vuxna. Att veta hur man använder en hjärtstartare.

Målgrupp: Alla som vill lära sig.

Kursbeskrivning

Film

Fysiologi vid hjärtsjukdomar

Utföra medvetandekontroll

Utföra andningskontroll

Larma 112

Utföra HLR vid hjärtstopp

Genomgång av en defibrillator/ hjärtstartare som startar hjärtat och som nu finns ute i samhället.

Bestämma sig för att använda hjärtstartare

Starta och ansluta hjärtstartaren

Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

Lägga en person i stabilt sidoläge

Bedöma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och inneffektiv hosta/allvarligt   luftvägshinder.

Utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp

Praktisk övning sker dels på varandra och dels praktisk HLR träning på var sin HLR-docka.

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

Kursdeltagaren blir certifierad  efter genomförd utbildning enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd  2,5 timmar

Antal deltagare   max 12-14

Plats:  Hos er