Målsättning:

Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grundutbildning i D-HLR

Målgrupp:

Personer som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen och HLR och som har tillgång till hjärtstartare samt de med särskillt ansvar för hjärtstartare på arbetsplatser och publika anläggningar.

Förkunskaper:

Instruktör i HLR med hjärtstartare

Inläst kurs- och instruktörsbok i D-HLR

Webbutbildning i D-HLR

Texten Överlevnad efter hjärtstopp.

Förberett övningsuppgifter

 

Lärandemål för instruktörsutbildning i D-HLR

Bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartartrainer och använda aktivt lärande

Motivera betydelsen av mycket träning under utbildningen

Kunna bedöma deltagare och ge feedback

 

Kursbeskrivning

Grundutbildning i D-HLR

Film och Fysiologi vid hjärtsjukdomar

Utföra medvetandekontroll – andningskontroll – utföra effektiv HLR med Tvålivräddarteknik med mask och hjärtstartar-trainer

Genomgång av utbildningsmaterialet

HLR – teknik – test

Redovisning av träningsuppgifter

Pedagogisk diskussion

Genomgång av kvalitetssäkring och kompetenskort

Organisation av utbildning

Praktiska råd

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i

D-HLR enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

 

Kurslängd: 8 timmar

Antal deltagare: Max 6