Målsättning:

Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan genomföra grundutbildning i Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare.

AED / Hjärtstartare är en tilläggsdel med syfte att ge allmänheten en första information om vad det innebär att kunna starta hjärtat med en hjärtstartare och ge en enkel träning i principerna för hanterandet av en sådan apparat.

Förkunskaper:

Läst in instruktörsbok i HLR

Förberett övningsuppgifter

Kursbeskrivning:

Filmbaserad HLR samt AED/ Hjärtstartare utbildning (60 min)

Genomgång av utbildningsmaterialet

HLR – teknik – test

Luftvägsstopp

Hjärtstartare – test

Instruktörens arbete vid filmbaserad träning

Instruktörens arbete vid instruktörsledd träning

Redovisning av träningsuppgifter

Pedagogisk diskussion av praktisk pedagogik och kvalitet

Organisation av HLR-utbildning

Praktiska råd

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram

Kurslängd: 1 heldag / 8 timmar

Antal deltagare: Max 6 st