Målsättning:
Att utbilda instruktörer så att de självständigt kan organisera och genomföra grundutbildning i i Barn HLR

Målgrupp:
Alla vuxna personer i samhället, personer som arbetar inom barnomsorg eller annan organiserad första hjälpen verksamhet.

Förkunskaper:

Inläst kurs- och instruktörsbok i Barn-HLR

Förberett övningsuppgifter I den pedagogiska träningen

Lärandemål:

Att de blivande instruktörerna skall kunna:

Genomföra grundutbildning i Barn HLR

Bedöma deltagarnas HLR teknik

Bedöma deltagarnas teknik för att åtgärda luftvägsstopp

Förstå vikten av mycket träning under utbildningen

Förstå vad arbete med standardiserat utbildningsmaterial innebär

Förstå vikten av regelbundet återkommande träning och hur den kan organiseras

Kursbeskrivning

Grundutbildning i Barn HLR

HLR – teknik/träning på docka

Främmande föremål i luftvägarna teknik/träning

Allvarlig och akut sjukdom hos barn

Diskussion

Pedagogisk presentation av instruktören

Pedagogisk träning,

Redovisning av träningsuppgift.

Diskussion av praktisk pedagogik, kvalitet och organisation av utbildning

 

Kurslängd: 1 heldag / 8 timmar

Antal deltagare: Max 8 st

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

Kursdeltagaren blir efter godkändutbildning certifierad instruktör i Barn-HLR enligt Svenska HLR-rådets nya riktlinjer