Målsättning:

Att utbilda instruktörer som i sin tur håller grundutbildning i hjärt-lungräddning för sjukvårdspesonal S-HLR

Målgrupp:

Vårdpersonal på och utanför sjukhus samt studenter på vårdutbildningar

Förkunskaper:

Instruktör i HLR med hjärtstartare

Inläst kurs- och instruktörsbok i S-HLR

Webbutbildning i S-HLR

Texten Överlevnad efter hjärtstopp.

Förberett övningsuppgifter

Lärandemål för instruktörsutbildning i S-HLR

Att kunna planera och genomföra grundutbildning

Bedöma kursdeltagarnas HLR-teknik

Bedöma deltagarnas teknik med hjärtstartartrainer

Bedöma och använda aktivt lärande

Motivera betydelsen av mycket träning under utbildningen

Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningprogrammet

Förstå vikten av repetitionutbildning och hur den kan organiseras reflektera över sitt eget lärande

Kunna bedöma deltagare och ge feedback

Redovisning av träningsuppgifter

Pedagogisk diskussion

Genomgång av kvalitetssäkring och kompetenskort

Organisation av utbildning

Praktiska råd

 

Kursen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av certifierad huvudinstruktör som har egen erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

 

Kursdeltagaren blir efter godkänd utbildning certifierad instruktör i hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal S-HLR enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram 

 

Kurslängd: 8 timmar

Antal deltagare: Max 4 st

Plats: Hos er