E-post: info@gbg-hlr.se
Telefon: 0706 – 44 11 74
Adress: Göteborgs Hjärt-Lungräddningsutbildning
Killingsholmen 8
427 37 Billdal