Om Göteborgs Hjärt-Lungräddningsutbildning:

Syftet med Göteborgs Hjärt-Lungräddningsutbildning är att sprida kunskap i Livräddande första hjälp / Hjärt-Lungräddning av barn och vuxna samt defibrillering så att vi får ”Ett hjärtsäkrare Göteborg”.

Marianne Berglin Jarlöv, som driver Göteborgs Hjärt-Lungräddningsutbildning har arbetat som sjuksköterska på hjärtintensiven på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som ambulanssjuksköterska med medicinskt ansvar på OLA-ambulansen under många år. Genom sin forskning i akutsjukvård utanför sjukhus blev hon Med.dr i kardiologi 1997

I början av 1980-talet startade man med Hjärt-Lungräddning HLR i Sverige och Göteborgsregionen utsågs att utvecklas till att bli en mönsterregion för övriga Sverige. År 1985 startades Göteborgs Hjärt-Lungräddningsförening där Marianne var en av initiativtagare och sedemera föreningens ordförande de senaste 15 åren.

Genom föreningen har Marianne haft ansvaret att driva ett
”Göteborgsprojekt” med flera kampanjer genom åren med målsättning att hälften av alla göteborgarna skulle lära sig Hjärt- Lungräddning.

En av Göteborgs större kampanjer och den första utbildningskampanjen i Sverige ”Hjärta Smärta 90 000” med tidningsartiklar, tv-inslag och affischering på spårvagnar, bussar och reklamtavlor med mera, ligger till grund för hennes doktorsavhandling från 1997. Kampanjens syfte var att öka intresset för HLR hos göteborgarna och att utbilda allmänheten i kunskap om vikten att snabbt söka kontakt med sjukhus och utnyttja ambulans vid akuta bröstsmärtor.

Har varit inbjuden föredragshållare vid ett flertal kongresser och konferenser runt om i världen och varit projekt- och konferensansvarig för flera Skandinaviska HLR-konferenser i Göteborg.

Invald medlem i Svenska rådet för hjärt-lungräddning som arbetar för att öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Hennes stora engagemang och drivande entusiasm har fortsatt de senaste åren genom arbetet som projektledare för att göra Göteborgs Stad till ett hjärtsäkert samhälle med målsättning att defibrillatorer placeras ut på köpcentra, större företag, etc där många människor vistas för att uppnå ”Ett hjärtsäkrare Göteborg”.

Allt detta har gett henne namnet ”Hjärt-lungräddningens moder” i Göteborg.